Circa 7 mii de vaccinuri expirate, administrate cetăţenilor din R. Moldova

Distribuiți acest articol!

În cadrul unui audit, Curtea de Conturi a constatat înregistrarea administrării a circa 7.000 doze de vaccin cu termen de valabilitate expirat, ceea ce creează suspiciuni privind utilizarea lor. 

Totodată, entităţile auditate nu au prezentate probe relevante pentru a justifica erorile admise. Prin urmare, managementul defectuos şi insuficienţa controalelor cheie în procesul de imunizare a determinat admiterea acestor erori, ce pot avea impact asupra sănătăţii cetăţenilor.

Scopul auditului a fost de a evalua realizarea politicelor statului în domeniu şi a activităţilor autorităţilor responsabile în vederea asigurării cetăţenilor cu vaccinuri şi atingerii imunităţii colective pentru combaterea infecţiei COVID-19. Auditarea gestionării procesului de vaccinare a permis de a identifica deficienţele din sistem şi a domeniilor care necesită îmbunătăţire şi consolidare, prin asigurarea respectării principiilor de performanţă. Auditul a fost efectuat la Ministerul Sănătăţii, Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică, Centrul pentru Achiziţii Publice Centralizate în Sănătate, Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistenţă Externă şi 13 instituţii medico-sanitare publice cu 89 subdiviziuni.

Pandemia de coronavirus reprezintă criza globală de sănătate definitorie pentru timpurile noastre şi una din cele mai mari provocări din ultimii zeci de ani. Dezvoltarea  vaccinurilor sigure şi eficiente împotriva COVID-19 a reprezentat un pas major al efortului global de a pune capăt pandemiei şi de a reveni la o viaţă normală, iar eforturile tuturor autorităţilor au fost concentrate pe asigurarea cetăţenilor cu vaccinuri anti-COVID-19 în termeni utili. Autorităţile competente ale Republicii Moldova au elaborat acţiuni şi activităţi orientate spre asigurarea cetăţenilor cu vaccinuri anti-COVID şi au prioritizat accesul la vaccinare pentru anumite grupuri de populaţie cu risc sporit.

Actualmente, Moldova a recepţionat cu titlu gratuit circa 75% din vaccinurile disponibile în valoare de 188,3 mil lei, iar prin intermediul achiziţiilor 25%. Vaccinurile au fost procurate din sursele disponibile ale bugetului de stat,

 » Read More