Procuratura Generală trebuie să intervină în scandalul secțiilor de vot din Diaspora, susține Avocatul Poporului

Distribuiți acest articol!

În demersul expediat PG se solicită examinarea acțiunilor/ inacțiunilor CEC și ale MAEIE prin prisma întrunirii semnelor constitutive ale componentelor de infracțiuni ’’împiedicarea exercitării libere a dreptului electoral” şi ’’neglijență în serviciu” .

Actele cauzei atestă că CEC şi MAEIE în egală măsură au desconsiderat sau au tratat superficial şi formal importanța informațiilor care urmau să se regăsească în avizul prealabil al MAEIE. Completul de judecată a observat că în textul corespondenței dintre CEC şi MAEIE, care se pretinde a fi aviz prealabil, lipsesc informații precise şi certe la toate cele 4 condiții legale, citate in Hotărârea Curții de Apel din 17.06.2021, care urmau a fi luate în calcul la constituirea numărului optim de secții de votare în străinătate.

Avocatul Poporului reiterează că voința poporului stă la baza puterii de stat. Această voință își găsește expresia în alegerile libere desfășurate periodic pe baza votului universal, egal şi direct prin vot secret şi liber. Statul garantează libertatea de exprimare a voinței cetățenilor prin protejarea principiilor şi normelor democratice ale dreptului electoral.

Cetățenii Republicii Moldova care locuiesc în afara granițelor sale beneficiază de drepturi electorale depline în conformitate cu Codul electoral. Guvernul Republicii Moldova, Comisia Electorală Centrală, misiunile diplomatice şi consulatele sunt obligate să creeze condiții pentru exercitarea liberă de către cetățeni a drepturilor lor electorale. 

Avocatul Poporului menționează că administrația publică centrală de specialitate își desfășoară activitatea respectând printre principiile de bază şi principiul de colaborare interinstituțională şi responsabilitate pentru activitate.