Un judecător din Chișinău continuă să activeze, chiar dacă ANI a cerut demiterea acestuia

Distribuiți acest articol!

Inspectorul de integritate a anunțat judecătorul că mai
dispune de un termen de 30 de zile pentru a se conforma legislației în vigoare,
judecătorul a evitat să își onoreze această obligațiune, fapt pentru care ANI a
întocmit un proces verbal cu privire la contravenție pe numele acestuia.
Această acțiune a avut loc în anul 2019, după încheierea
perioadei de depunere a declarațiilor anuale de avere și interese personale.

Asfel, nedepunerea declarației de avere și interese
personale în termen de 30 de zile de la recepționarea notificării din partea
inspectorului de integritate sau refuzul acestuia constituie și un temei de
încetare a mandatului deținut. Inspectorul de integritate a expediat în mod
repetat către Consiliul Superior al Magistraturii demersuri cu privire la
eliberarea din funcție a judecătorului vizat. 
Totodată în noiembrie 2019, instanța de judecată l-a
recunoscut vinovat pe judecător pentru comiterea contravenției stabilite de
inspectorul de integritate, aplicându-i o amendă în mărime de 3000 de lei, care
a și fost achitată imediat de către judecător. Abia în ianuarie 2020 ANI a
recepționat informația de la CSM că subiectul cu privire la demiterea din
funcție va fi examinat de Inspecția Judiciară. 
Răspunsul a venit după 7 luni de așteptare, respectiv
inspectorul de integritate a solicitat din nou informații de la CSM referitor
la cauza dată. 
Consiliul Superior al Magistraturii a comunicat că procedura
disciplinară pe numele judecătorului în cauză a fost încetată din lipsa faptei
în acțiunile acestuia. Însă o hotărâre  oficială în acest sens din partea
CSM a fost expediată către ANI după 10 luni.
„ANI pune la îndoială temeinicia soluției identificate de
către CSM, urmare a căreia s-a decis de a remite notificarea inspectorului de
integritate de demitere din funcție a judecătorului către Inspecția judiciară
pentru verificarea circumstanțelor de nedepunere a declarației de avere și
interese personale. 

 » citești întreg articolul la sursă